วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing

รับงาน วิทยากรการตลาดออนไลน์ การตลาด ธุรกิจออนไลน์ SME Digital Marketing Content Marketing e-commerce ประสบการณ์ตรงจากคนทำธุรกิจจริง ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย ได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงานราชการ บริษัทมหาชน องค์กรเอกชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และ เอกชน

อ่าน ประวัติ วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ได้ที่ >> ประวัติอาจารย์แชมป์ หรือ ค้นหา ชื่อ ธิติพล เทียมจันทร์ จะพบเว็บไซต์ข้อมูลประวัติและผลงานได้ทั่วไป หรือ จะตรงเข้าไปที่ Thitiphon.com เพื่ออ่านรายละเอียดได้

ตัวอย่าง องค์การ/หน่วยงาน ที่ให้โอกาสในการเชิญเป็น วิทยากร

 • บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  กลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัลและการปรับตัว ปี 2020
  Digital Communication Trends and PR Direction

 • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน
  การตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผ่าน ช่องทางออนไลน์

 • สำนักงานสรรพากร ภาค 8
  การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในยุคดิจิทัล
  Digital Branding & PR

 • กรมพัฒนาชุมชน
  โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และบริการ
  หัวข้อ “เทคนิคการตลาด และ การขาย Online บน Social Media”

 • DENSO TOOL & DIE (THAILAND) CO., LTD.
  การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  การวางแผนก่อนเกษียณ การวางแผนอาชีพก่อนเกษียณ ในยุคดิจิทัล
  ให้แก่ สหภาพแรงงานเด็นโซ่

 • TOYOTA THAILAND
  บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  สู่…สุดยอด นักปิดการขาย ในโลกดิจิทัล
  Super (Closing) Salesperson in Digital World
  ที่ปรึกษาการขาย, พนักงานขาย, ตัวแทนจําหน่าย รถยนต์โตโยต้า

 • ISUZU THAILAND
  ตรีเพชรอีซูซุ และ ดีลเลอร์
  สู่…สุดยอด นักปิดการขาย ในโลกดิจิทัล
  Super (Closing) Salesperson in Digital World
  ที่ปรึกษาการขาย, พนักงานขาย, ตัวแทนจําหน่าย รถยนต์โตโยต้า

 • บริษัท Digital Commerce Asia จำกัด
  บริษัท วันลิงค์ เทคโนโลยีจำกัด
  “Affiliate ติดปีกธุรกิจไทย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพเสริม”

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
  TCDC เชียงใหม่เพื่อสร้างศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ
  Essential Marketing การตลาด…สู่ความสำเร็จ

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
  เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา เดินหน้าธุรกิจบุก “ตลาดออนไลน์”
  Reveal Business Techniques and Conquer The Online Market

 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล (Innovation Halal Cluster)
  การจัดการการตลาดสมัยใหม่ ยุค 4.0 Modern Marketing Management 4.0

 • บริษัท เอช โปร (ประเทศไทย) จำกัด
  กลยุทธ์การตลาดและการขายของออนไลน์
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  สาขาวิชาการตลาด-การสื่อสาร
  Create Look สู่โลกธุรกิจ รับรู้มุมมองใหม่ในการสร้างธุรกิจและแบรนด์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สร้าง “ร้านขายดี”บนโลกออนไลน์พิชิตยอดขาย ชนะใจ ลูกค้า

 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (เมืองเอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
  การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
  นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจอย่างไร? ให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล 4.0

 • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
  อบรมเชิงปฎิบัติการ การตลาดแนวใหม่ เปลี่ยนความชอบให้เป็นธุรกิจ
  เทคนิคการทําการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ

 • กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในยุค 4.0

 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา
  หัวข้อ “อาชีพยุคดิจิทัลกับนักการตลาดออนไลน์”

 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
  หลักสูตร ขายของออนไลน์ “ขายของออนไลน์ขายดี ขายง่าย ทำเองได้ทันที”

 • สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด
  เจ้าหน้าที่การตลาด และ พนักงานขาย
  สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการทําการตลาดออนไลน์”

 • และ หลักสูตร อบรม สัมมนา ทั้งบรรยายและภาคปฎิบัติอีกมากกว่า 49 หน่วยงาน รวมมากกว่า 2 พันชั่วโมงตลอด 3 – 4 ปีที่ผ่านมา


บรรยาย การตลาดออนไลน์ แบบเข้าถึง
สอน การตลาดออนไลน์ แบบจับมือทำ
แนะนำ ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดออนไลน์
สอน วิธีใช้เครื่องมือออนไลน์
ดูแลแบบทั่วถึงตลอดการอบรม
หัวข้อ การตลาดออนไลน์ ทันสมัย อัพเดทล่าสุด

วิทยากร Digital Marketing

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เป็น หลักสูตรยอดนิยมของยุคสมัย
ตัวอย่างหัวข้อ


เทรนด์การตลาดออนไลน์ ปี 2019 – 2020
การใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้าง ร้านออนไลน์ พิชิตยอดขาย ชนะใจลูกค้า


สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากรe-commerce

อีคอมเมิร์ซ หากธุรกิจและองค์กรไหนในยุคนี้ไม่ลงมือในเรื่องนี้ โอกาสหายไปจากตลาดสูง


แฉกลยุทธ์ e-Commerce เปิดเผย เทคนิคขายของออนไลน์
ขายดีใน Shopee Lazada และ eMarketplace
เทรนด์อีคอมเมิร์ซและโมเดลธุรกิจยุคใหม่


สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากร การสร้างแบรนด์

Branding เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากต้องการทำให้ธุรกิจยั่งยืนและอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล


พลิก แบรนด์ สู้ โควิด
สร้างแบรนด์ ตัวตน บนโลกออนไลน์
ก้าวสู่ดิจิทัล สร้างแบรนด์องค์กรและสื่อสารให้ตรงเป้า


สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากรด้านเทคโนโลยี

Technology ต้องใช้ให้ถูกต้อง จะยิ่งทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด


เจาะใจลูกค้าทำโฆษณาให้ปัง Facebook Ads, Google Ads and LINE LAP
Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0 ) และ เทคโนโลยีทำลายล้าง Disruptive Technology
การวางแผนก่อนเกษียณ สร้างโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยี


สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากรออนไลน์

ห้การบรรยาย ผ่าน การไลฟ์ วิดีโอคอล หรือ ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ

( LIVE , Video Call , Video Conference )

ผ่านโปรแกรมหลากหลาย เช่น
ซูม Zoom , facebook LIVE , LINE video call , Skype , FaceTime , facebook messenger และ อื่นๆ

รับจัด หลักสูตรออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สออนไลน์ คลาสออนไลน์ สอนออนไลน์ เรียนออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ Webinar

สอบถามเพิ่มเติม

นัดหมายเพื่อขอเชิญ วิทยากร


ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว จาก ผู้เข้า อมรม/สัมมนา หลักสูตร ต่างๆ กับ วิทยากรการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์