วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing

รับงาน วิทยากรการตลาดออนไลน์ การตลาด ธุรกิจออนไลน์ SME Digital Marketing Content Marketing e-commerce ประสบการณ์ตรงจากคนทำธุรกิจจริง ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย ได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงานราชการ บริษัทมหาชน องค์กรเอกชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และ เอกชน

อ่าน ประวัติ วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ได้ที่ >> ประวัติอาจารย์แชมป์ หรือ ค้นหา ชื่อ ธิติพล เทียมจันทร์ จะพบเว็บไซต์ข้อมูลประวัติและผลงานได้ทั่วไป หรือ จะตรงเข้าไปที่ Thitiphon.com เพื่ออ่านรายละเอียดได้


รีวิว ⭐⭐⭐⭐⭐ 5.0 คะแนน · 44 ความคิดเห็น บน Google

รับจัด หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์

สามารถให้บริการจัด หลักสูตรออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สออนไลน์ คลาสออนไลน์ สอนออนไลน์ เรียนออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ Webinar

การบรรยายผ่าน Video Call และ Video Conference ประชุมทางไกล ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น

ZOOM ซูม | Microsoft Team ทีม | Google Meet | Webex โดย Cisco | LINE videocall | facebook room | TRUE VROOM

การบรรยายแบบไลฟ์สดผ่าน facebook Page | การบรรยายแบบไลฟ์สดผ่าน facebook Group

หลักสูตร ออนไลน์

สอนทางไกล แบบออนไลน์

เรียนออนไลน์ ที่ไหนก็ได้

วิดีโอคอล ออนไลน์

ตัวอย่าง องค์การ/หน่วยงาน ที่ให้โอกาสในการเชิญเป็น วิทยากร

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK
  - เคล็ดลับสร้างยอดขายด้วย Line ส่วนตัว
  หลักสูตร สำหรับ ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และ ผู้สนใจ ที่ต้องการใช้โซเชี่ยลมีเดียใกล้ตัว อย่าง ไลน์ ส่วนตัว เพื่อสร้างยอดขาย ขยายฐานลูกค้า
  - สร้างแบรนด์ให้ปังด้วยพลังข้อมูล Branding with Data : สร้างแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักและโดนใจกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีข้อมูลและต้องเรียนรู้จากข้อมูลอะไรบ้าง
  - กลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ที่คุณไม่เคยรู้ : เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของ เอเจนซี่ในการทำการตลาดออนไลน์
  จัดโดย MADHUB เพื่อให้ ผู้ประกอบการ SME เจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ และ บุคคลทั่วไป
  MADSPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (Zone B)

 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  AIS ร่วมกับ TCDC (Thailand Creative and Design Center) ภายใต้การดำเนินการของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) CREATIVE ECONOMY AGENCY (PUBLIC ORGANIZATION) จัดอบรมขึ้นที่ AIS D.C. (AIS Design Centre)
  หลักสูตร Social Media Marketing เทคนิคการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

 • บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต PANYAPIWAT MBA โครงการ The Next Leader

  สัมมนา "อัพสกิลเทรนด์ธุรกิจให้ทัน พร้อมรับมือกับโลกแห่งอนาคต"
  หัวข้อ รุก!! การตลาดออนไลน์ 360 องศา
  - งานสัมมนาโครงการ Engagement "สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ บนโลกออนไลน์ ด้วยสมาร์ทโฟน"

  PANYAPIWAT MBA Workshop for Customer Experience
  - กลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัลและการปรับตัว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  Digital Communication Trends and PR Direction

  - โครงการ Academic Connext หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต CIMM
  หัวข้อ การเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ How Packaging Adds Value?
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เตรียมความพร้อมสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives : BAAC
  - หัวข้อ ปั้นหัวขบวนสู่สุดยอดนักขายเกษตรมือโปร
  พฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด 19 , กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย, ปลุกแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังการเล่าเรื่อง (Story Branding) ใน กิจกรรม ตลาดออนไลน์กับธุรกิจ SME เกษตร พลิกฟื้นเศรษฐกิจ หลังโควิด 19
  สำหรับ ผู้ประกอบการ SME เกษตรหัวขบวน ทาง Facebook : BAAC SME & Startup

 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI Thailand
  - หัวข้อ : วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค COVID–19
  กิจกรรม GI รุก บุกตลาด ONLINE ทาง Youtube : GI Thailand OFFICIAL Channel

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กองทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  โครงการอบรมออนไลน์ "สุขภาพกายและจิตดี เพื่อชีวีที่มีคุณภาพ"
  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในหัวข้อ เทคนิคการสร้างรายได้ด้วยตัวเองในยามเกษียณ
  ให้กับ บุคคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ บุคคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และ คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุเนื่องจากอายุครบ 65 ปี

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านการทำตลาดออนไลน์ และ ทิศทางการพัฒนาเเละเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
  - หัวข้อ การทำการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai chamber of Commerce
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์
  หัวข้อ “การสื่อสารแบรนด์” ให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท

 • กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  กิจกรรม สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบริหารจัดการการค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ และ การหาตลาดเพิ่มและเพิ่มยอดขายด้วย Data Analytic Tools

 • ดิจิทัล ทาเลนท์ อะคาเดมี (DIGITAL TALENT ACADEMY) โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - หัวข้อ Digital Branding สร้างแบรนด์ให้ปังด้วยพลังดิจิทัล และ Consulting Session
  สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและโดนใจ กลุ่มเป้าหมาย สำหรับ เจ้าของ ทายาทธุรกิจ ผู้บริหาร หรือ พนักงานปฎิบัติการในองค์กร

 • MOC BIZ CLUB ศูนย์รวมธุรกิจและพันธมิตรทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - หัวข้อ การนำเสนอและเล่าเรื่องให้น่าสนใจในธุรกิจออนไลน์ โซเชี่ยล Social Commerce และ เทคนิคการทำ SEO เบื้องต้น
  ใน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตลาดออนไลน์ในยุค New Normal
  กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้า และ เพิ่มช่องทางการตลาดชุมชนทั่วประเทศ

 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
  กลยุทธ์สหกรณ์ในการสื่อสารยุคดิจิทัล เพื่อให้บุคคลากรของสหกรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
  การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ตรงความต้องการและเข้าถึงสมาชิกสหกรณ์ได้มากที่สุด

 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  โครงการอบรมทักษะการตลาดและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ
  และการเป็นผู้ประกอบการ ต่อยอดชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ การตลาด

 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขาย
  - เป็นนักขายแบบไม่ต้องขายออนไลน์ ใครเห็นก็อยากซื้อ
  - นักขายมือโปรยุคดิจิทัล Digital Sales Professional
  - เทคนิคการขายผ่านช่องทางออนไลน์

 • สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ New Economy Academy ( NEA )
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter
  สำหรับ คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด หรือ ทีมเซลล์แมน เพื่อยกระดับให้มีองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
  - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Smart Content ( ออนไลน์ )
  ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ นิติบุคคล ที่มีความพร้อมด้านการส่งออก ประเภทสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

 • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน
  การตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผ่าน ช่องทางออนไลน์

 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. )
  โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อม พนักงานครบเกษียณอายุ
  สร้างรายได้และธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทางออนไลน์ เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือออนไลน์แบบง่ายการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและกระบวนการสร้างแบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas

 • สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK park สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  Digital Storytelling เทคนิคการสื่อสารด้วยการเล่าเรื่องยุคดิจิทัล
  ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing ในกลุ่ม Librarian Space

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Mae Fah Luang University Intellectual Property and Innovation Management Division : MFii)
  - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ หัวข้อ "เขียนคอนเทนต์อย่างไรให้ยอดขายสุดปัง” ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom Conference ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนคอนเทนต์เพิ่มยอดขายให้ผู้เข้าร่วม
  - สัมมนาหัวข้อ เข้าใจตลาด มองขาดกลยุทธ์ ด้วย Online Marketing 5.0 ณ ห้อง MI406 อาคาร I-Park (M-Square)​ พร้อมกับ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ยุค 5.0 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาด และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ
  รายวิชา Photography for Product Design
  สำหรับ นักศึกษาวิชาเอก การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น การถ่ายภาพสำหรับสินค้าทางการออกแบบ
  - หัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวยน่าซื้อด้วยมือถือ Product Photography

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) KMUTT
  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
  สำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพธุรกิจอาหารยุคใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์
  ในหัวข้อ เทคนิคการตลาดออนไลน์ดันยอดขายปัง

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
  Women and Family Development Learning Center in Honour of Thirty-Sixth Birthday Anniversary Of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Chonburi Province
  - หัวข้อ เทคนิคการตลาดออนไลน์ดันยอดขายให้ปัง Online Marketing for Beginner รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
  ในหลักสูตร Single Mom & Family ผ่าวิกฤติโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวสตรีที่ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ผู้ประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรลำพังในด้านการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์
  -
  หลักสูตรอบรม เพิ่มกำไร เพิ่มมูลค่า ด้วยpackaging รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (ผส.)
  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
  - โครงการ สานพลังผู้สูงวัย สุ่การตลาดออนไลน์ ยุค 4.0 รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการขายออนไลน์ให้มีคุณภาพ และสามารถต่อยอดไปยังตลาดได้มากขึ้น

 • สำนักงานสรรพากร ภาค 8
  การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในยุคดิจิทัล
  Digital Branding & PR

 • กรมพัฒนาชุมชน
  โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และบริการ
  หัวข้อ “เทคนิคการตลาด และ การขาย Online บน Social Media”

 • DENSO TOOL & DIE (THAILAND) CO., LTD.
  การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  การวางแผนก่อนเกษียณ การวางแผนอาชีพก่อนเกษียณ ในยุคดิจิทัล
  ให้แก่ สหภาพแรงงานเด็นโซ่

 • TOYOTA THAILAND
  บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  สู่…สุดยอด นักปิดการขาย ในโลกดิจิทัล
  Super (Closing) Salesperson in Digital World
  ที่ปรึกษาการขาย, พนักงานขาย, ตัวแทนจําหน่าย รถยนต์โตโยต้า

 • ISUZU THAILAND
  ตรีเพชรอีซูซุ และ ดีลเลอร์
  สู่…สุดยอด นักปิดการขาย ในโลกดิจิทัล
  Super (Closing) Salesperson in Digital World
  ที่ปรึกษาการขาย, พนักงานขาย, ตัวแทนจําหน่าย รถยนต์โตโยต้า

 • บริษัท Digital Commerce Asia จำกัด
  บริษัท วันลิงค์ เทคโนโลยีจำกัด
  “Affiliate ติดปีกธุรกิจไทย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพเสริม”

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
  TCDC เชียงใหม่เพื่อสร้างศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ
  Essential Marketing การตลาด…สู่ความสำเร็จ

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
  เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา เดินหน้าธุรกิจบุก “ตลาดออนไลน์”
  Reveal Business Techniques and Conquer The Online Market

 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
  - หลักสูตร การออกแบบโปรโมชั่นสำหรับตลาดออนไลน์ การวางแผน ขั้นตอน และรูปแบบการทำโปรโมชั่น ไอเดียการทำโปรโมชั่นตลาดออนไลน์ ที่หยิบไปใช้งานได้ทันที
  - การจัดการการตลาดสมัยใหม่ ยุค 4.0 Modern Marketing Management 4.0 ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล (Innovation Halal Cluster)

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  สาขาวิชาการตลาด-การสื่อสาร
  Create Look สู่โลกธุรกิจ รับรู้มุมมองใหม่ในการสร้างธุรกิจและแบรนด์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สร้าง “ร้านขายดี”บนโลกออนไลน์พิชิตยอดขาย ชนะใจ ลูกค้า

 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (เมืองเอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
  การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
  นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจอย่างไร? ให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล 4.0

 • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
  อบรมเชิงปฎิบัติการ การตลาดแนวใหม่ เปลี่ยนความชอบให้เป็นธุรกิจ
  เทคนิคการทําการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ

 • กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในยุค 4.0

 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา
  หัวข้อ “อาชีพยุคดิจิทัลกับนักการตลาดออนไลน์”

 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
  หลักสูตร ขายของออนไลน์ “ขายของออนไลน์ขายดี ขายง่าย ทำเองได้ทันที”

 • สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด
  เจ้าหน้าที่การตลาด และ พนักงานขาย
  สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการทําการตลาดออนไลน์”

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  หัวข้อ " การตลาดออนไลน์ และ การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ "
  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำผลผลิตจำหน่ายทางออนไลน์ได้

 • และ หลักสูตร อบรม สัมมนา ทั้งบรรยายและภาคปฎิบัติอีกมากกว่า 79 หน่วยงาน รวมมากกว่า 5 พันชั่วโมง ตลอด 56 ปีที่ผ่านมา


บรรยาย การตลาดออนไลน์ แบบเข้าถึง
สอน การตลาดออนไลน์ แบบจับมือทำ
แนะนำ ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดออนไลน์
สอน วิธีใช้เครื่องมือออนไลน์
ดูแลแบบทั่วถึงตลอดการอบรม
หัวข้อ การตลาดออนไลน์ ทันสมัย อัพเดทล่าสุด

วิทยากร ออนไลน์

ห้การบรรยาย ผ่าน การไลฟ์ วิดีโอคอล หรือ ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ

( LIVE , Video Call , Video Conference )

ผ่านโปรแกรมหลากหลาย เช่น
ซูม Zoom , facebook LIVE , LINE video call , Skype , FaceTime , facebook messenger และ อื่นๆ

รับจัด หลักสูตรออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สออนไลน์ คลาสออนไลน์ สอนออนไลน์ เรียนออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ Webinar

สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากรe-commerce

อีคอมเมิร์ซ หากธุรกิจและองค์กรไหนในยุคนี้ไม่ลงมือในเรื่องนี้ โอกาสหายไปจากตลาดสูง


แฉกลยุทธ์ e-Commerce เปิดเผย เทคนิคขายของออนไลน์
ขายดีใน Shopee Lazada และ eMarketplace
เทรนด์อีคอมเมิร์ซและโมเดลธุรกิจยุคใหม่


สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากร การสร้างแบรนด์

Branding เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากต้องการทำให้ธุรกิจยั่งยืนและอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล


พลิก แบรนด์ สู้ โควิด
สร้างแบรนด์ ตัวตน บนโลกออนไลน์
ก้าวสู่ดิจิทัล สร้างแบรนด์องค์กรและสื่อสารให้ตรงเป้า


สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากรด้านเทคโนโลยี

Technology ต้องใช้ให้ถูกต้อง จะยิ่งทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด


เจาะใจลูกค้าทำโฆษณาให้ปัง Facebook Ads, Google Ads and LINE LAP
Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0 ) และ เทคโนโลยีทำลายล้าง Disruptive Technology
การวางแผนก่อนเกษียณ สร้างโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยี


สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากร Digital Marketing

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เป็น หลักสูตรยอดนิยมของยุคสมัย
ตัวอย่างหัวข้อ


เทรนด์การตลาดออนไลน์ ปี 2021 – 2022
การใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้าง ร้านออนไลน์ พิชิตยอดขาย ชนะใจลูกค้า


สอบถามเพิ่มเติม

นัดหมายเพื่อขอเชิญ วิทยากร


ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว จาก ผู้เข้า อมรม/สัมมนา หลักสูตร ต่างๆ กับ วิทยากรการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์


วิทยากรการตลาดออนไลน์